Tunç Hukuk Bürosu

Sigortacılık uygulamalarında öngörülen rizikonun poliçe sınırları dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi durumların sebebiyet verdiği hukuki uyuşmazlıkların çözümünde Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin olarak müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. 

Haksız fiillerden kaynaklanan sigorta alacaklarında alanında, avukat kadromuzda bulunan uzman bilirkişiler aracılığıyla müvekkilimizin hak ve alacaklarını hızlı ve doğru olarak tespit etmekte, müvekkilin alacağına kavuşması için sigorta şirketine başvuru, tahkim, arabuluculuk ve dava süreçlerinde kesintisiz hizmet vermekteyiz.

 
3WTURK CMS v8.3.1