Tunç Hukuk Bürosu

Tunç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, müvekkil banka ve finans kuruluşlarının rehin ve ipotek alacaklarının paraya çevrilmesi, bireysel ve ticari kredilerin tahsilatı konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına destek vermektedir.

Özellikle rehinli taşıtların yakalanması ve satış işlemlerinin yapılması konusunda %100’e yakın başarı oranıyla alanındaki diğer aktörlerin çok üzerinde bir başarı grafiği çizmekteyiz.

Müvekkillerimizin alacaklarının tahsiline yönelik olarak, icra ve iflas takiplerinin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yerine getirilmesi konularında hizmet vermekteyiz. Büromuz, icra takibini baştan sona bir bütün halinde ele almakta olup icra takibinin başlatılmasından, gerekli davaların tesis edilip sonuçlandırılması ve tahsilatın gerçekleştirilip müvekkilin alacağına kavuşmasına dek her safhadaki işlemleri titizlikle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Müvekkillerimizin alacakları için en kısa sürede en yüksek oranda tahsilat gerçekleştirilmesini hedefleyen çalışma tarzımız; icra ve iflas hukuku uzmanı avukatlarımız, alanında deneyimli icra katiplerimiz ve ikna kabiliyeti yüksek call center çalışanlarımızla hayata geçirilmekte olup tahsil kabiliyeti güç olan alacakların tahsili konusunda da çözüme ulaşmamızı sağlamaktadır.

Ayrıca müvekkillerimiz aleyhine başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması, başlatılan icra takibi sebebiyle gerekli tüm davaların tesisi, hacizde istihkak prosedürlerinin işletilmesi ve çözümlenmesi, icra hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz ve şikayetlerin gerçekleştirilmesi, konkordato davalarının tesisi, borçlu ve alacaklı arasında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile uyuşmazlığın sonuçlandırılması konularında da avukatlık hizmeti

 
3WTURK CMS v8.3.1