Tunç Hukuk Bürosu

İnşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak taşınmaz malikleri, yükleniciler ve alıcılar arasında mülkiyetlerinin devri, kat ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu iptalleri ve tescilleri, yüklenici istihkakları, meydana getirilen eserlerde eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili uyuşmazlıklarda  danışmanlık, dava ve tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler için hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul hukuku alanına giren tapu iptal ve tescil, müdahalenin meni, kamulaştırma, ecrimisil tazminatı, önalım, ortaklığın giderilmesi, ipotek işlemleri ile taraflar arasında sınırlı ayni hakların tesisi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerimize sözleşme öncesi ve süresince hukuki desteğimizin yanı sıra bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi sürecinde de etkin ve alanında uzman ekibimizle hukuki yardım sağlamaktayız.

 
3WTURK CMS v8.3.1