Tunç Hukuk Bürosu

Tunç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu oalrak, tüketici hukuku alanında tüketici ve satıcı konumundaki müvekkillerine tüm sektörlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,  ve ilgili yönetmelikler alanına giren tüketici uyuşmazlıklarında, tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinde uyuşmazlıkların çözümü noktasında hizmet vermekteyiz.

 
3WTURK CMS v8.3.1