Tunç Hukuk Bürosu

Tunç Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin vefatlarından evvel miras taksimi taleplerinin yerine getirilmesi, vasiyetnamelerinin hazırlanması, miras sözleşmelerinin yapılmasından vefat sonrasında mirasın tasfiyesinin gerçekleştirilmesi işlemlerinde müvekkillerimize etkin bir hukuki hizmet sunmaktayız.

Mirasçılar arasında sıkça çıkan uyuşmazlıklardan olan mirasın reddi, terekeden mal kaçırma, muris muvazaası, tenkis, ortaklığın giderilmesi gibi uyuşmazlıklarda gerek dava yolu ile gerekse dava dışında müvekkillerimizin haklarını savunarak doğuştan gelen miras haklarını son noktasına kadar savunmakta, bu doğrultuda murisin vasiyetinin de hukuki sınırlar içerisinde yerine getirilmesinin ağır sorumluluğunu üstlenmekteyiz.

 
3WTURK CMS v8.3.1